Předchozí ročníky

Rychlost přenosu nových vědeckých poznatků do výrobní praxe je kritickým faktorem, který ovlivňuje konkurenceschopnost podniků v oboru strojírenství.

Cílem konference je uspořádat společné setkání na mezinárodní úrovni a podpořit spolupráci mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Tak se vytvoří a posílí vazby, které povedou k urychlení využití nových poznatků v praxi.