6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Moderní trendy konstrukčních materiálů
Těšíme se na Vaši účast v roce 2022.
 

Články z konference COMAT 2020 schválené v recenzním řízení byly zveřejněny v odborném časopise IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který je indexován v databázích Web of Science a Scopus - ZDE.

Články z konference COMAT 2020 schválené v recenzním řízení byly zaslány do odborného časopisu IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), který je indexován v databázích Web of Science a Scopus.